Home Probíhající realizace Lázně Kyselka Vilemínka

Vilemínka

 
 

Vilemínka

Objekt Vilemínina dvora („Wilhelminenhof“), zkráceně nazývaný Vilemínka, byl
vybudován u komunikace podél řeky Ohře zřejmě na počátku 80. let 19. století,
Heinrichem Mattoni. Poté, co Heinrich Mattoni získal v roce 1873 do svého majetku
prameny i lázně, zahájil zde novou velkorysou výstavbu. V místě starého jímání pramenů
nechal Mattoni vybudovat moderní stáčírnu a expedici minerální vody. Na nábřeží
vyrostl na počátku 70. let 19. století nejprve Jindřichův dvůr a vedle něj Švýcarský dům
(„Schweizerhaus“), později zvaný Švýcarský dvůr. Vedle nich pak byl postaven velký
Kurhaus, později nazvaný Vilemínin dvůr. Přízemí zmíněných budov sloužilo provozním
účelům stáčírny. K Vilemíninu dvoru přiléhala nakládací budova („Verladehalle“), dnes
označovaná jako „spojovací krček“, kde se bedny s minerálkou nakládaly na vagóny.


Foto z počátku 20. století.


Ještě po roce 2000 byla na Obkektu Vilemínky dochovaná střecha.První fáze destrukce střechy.


Další fáze destrukce střechy.


Nakonec se střecha zcela zřítila a kovové prvky skončily pravděpodobně ve sběrně.


Rekonstrukce kovových prvků střechy tohoto objektu začala výrobou nedochovaných prvků profilované římsy a výrobou kopií vikýřových oken.


Nejlépe dochovaný pohled na nedochovanou profilovou římsu střechy.


Montáž nové římsy.


Detail nové profilové římsy střechy.


Vikýřová okna.

Proporční zkouška modelu vikýřového okna na střeše.


Vzadu je výkres okna a ve předu se již začínají skládat jednotlivé prvky.


Jeden z profilů na přípravku.


Horní voluty okna.


Vytepaná mušle na vrchol vikýře.


Pomalu se začíná rýsovat profilované čelo vikýře.


Další fáze vzniku vikýře.


Transport hotového vikýře do Kyselky.


Montáž vikýře na střechu.


Nová korouhvička.


Detail rohu střechy s tepanými ozdobami.


Vršek střechy po dokončení.